"Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna."

(Et-Tewba 103.)




Uplate zekata

Uplate putem bankovnog računa

Pored već ustaljenih uplatnih kanala za davanje zekata putem blokova za zekat, koji se mogu naći u svim džematima u BiH i dijaspori, zekat možete uplatiti u svim medžlisima Islamske zajednice u BiH i putem bankovnog računa:

  • Bosna Bank International d.d. Sarajevo
  • Broj računa: 1410010000274481
  • Sa naznakom: Uplata za zekat, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

ili

  • Vakufska banka d.d. Sarajevo
  • Broj računa: 1602005500015065
  • Sa naznakom: Uplata za zekat, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Uplate iz inostranstva

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva su slijedeće:

Pay to (Platiti na): ZA UPLATE U EUR
KBC BANK NV BRUSSELS
SWIFT: KREDBEBB

ZA UPLATE U USD I DRUGIM VALUTAMA
PRIVREDNA BANKA DD ZAGREB
SWIFT/BIC: PBZGHR2X
Beneficiary's bank (Banka korisnika): BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO
SWIFT: BBIBBA22XXX
Beneficiary (Korisnik): RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH
SARAJEVO, Zelenih beretki 17.
UPLATA ZA: ZEKAT
IBAN: BA391413085310001802

ILI


Pay to (Platiti na): ZA UPLATE U EUR, GBP I CHF
COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN GERMANY
SWIFT: COBADEFF

ZA UPLATE U USD
ABANKA VIPA DD 1517 LJUBLJANA
SWIFT: ABANSI2X

ZA UPLATE U AUD I CAD
ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB
SWIFT: ZABAHR2X
Beneficiary's bank (Banka korisnika): VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
SWIFT: VAKUBA 22
Beneficiary (Korisnik): RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH
SARAJEVO, Zelenih beretki 17.
UPLATA ZA: ZEKAT
IBAN: BA391602005500015065


O zekatu | Zekat Kalkulator | Blog o zekatu | Pojašnjenja | Uplate zekata | Dodatne informacije